Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đều có các cảm xúc được thể hiện qua các tâm trạng khác nhau. Và những bức ảnh tâm trạng chính là chủ đề không bao giờ cạn cho những nhiếp ảnh gia khai thác

#1.Winter coffee and deep thoughts


#2
Dance mood with a blend of romance


#3
Hidden intentions


#4
Lost in the fantasy world


#5
Why me ? what if ?


#6
Disguise


#7
Welcome spring


#8
World is mine


#9
Peeping into the past


#10
Poetry


#11
Looking for a Hope


#12
Enjoying life


#13
Enjoying the working mood


#14
Enough … Silence


#15
Still waiting


#16
Playing with the rain


#17 Fear#18
Joy


#19
Feeling the colors


#20
What’s next?

Tham khảo [Chào khách!, bạn hãyĐăng kíđể thấy link!]& [Chào khách!, bạn hãyĐăng kíđể thấy link!]